Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.10.2009

50 vuotta täyttäneiden työssäkäyvien osuus suurin julkisella sektorilla

Tilastokeskuksen vuoden 2007 työssäkäyntitilaston mukaan 50–vuotiaita tai vanhempia oli 30,6 prosenttia työssäkäyvistä. Julkisella sektorilla työskentelevistä tähän ikäryhmään kuului 37,8 prosenttia ja yksityisellä sektorilla (yksityinen sektori, valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ja yrittäjät) 27,9 prosenttia. Verrattuna vuoden 2002 työssäkäyntitilaston lukuihin 50 vuotta täyttäneiden osuus työllisistä on kasvanut 2,8 prosenttiyksikköä (taulukko 1). Työssäkäyntitiedot päätellään koko väestölle, ja viiteajankohtana on vuoden viimeinen viikko.

Alueella työssäkäyvistä suhteellisesti suurin 50 vuotta täyttäneiden osuus oli Torniolaakson seutukunnassa 41,3 prosenttia, Ålands skärdgårdin seutukunnassa 41,0 prosenttia sekä Itä-Lapin seutukunnassa 40,9 prosenttia. Suhteellisesti pienimmät 50–vuotiaiden ja vanhempien osuudet olivat Oulun (25,0 prosenttia), Tampereen (26,9 prosenttia) ja Helsingin (27,5 prosenttia) seutukunnissa työssäkäyvistä. Torniolaakson, Pielisen Karjalan, Kehys-Kainuun, Keski-Karjalan sekä Itä-Lapin seutukunnissa ikäryhmän osuuden muutos oli yli 8 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2002 lukuihin. 50–vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus työllisistä on kasvanut kaikissa seutukunnissa.

Taulukko 1. 50 vuotta täyttäneiden työssäkäyvien osuus vuonna 2007 työnantajasektorin mukaan (muutos vuodesta 2002 prosenttiyksikköä, yrittäjiin sisältyy maatalousyrittäjät)

Sektori Työlliset
Työlliset
yhteensä
50 v. täyttäneet
työlliset
50 v. täyttäneiden
osuus, %
Muutos,
%-yks.
YHTEENSÄ 2 369 066 725 234 30,6 2,8
JULKINEN SEKTORI 646 395 244 049 37,8 5,4
kunta 500 486 192 386 38,4 5,8
valtio 145 909 51 663 35,4 4,2
YKSITYINEN SEKTORI 1 718 007 479 724 27,9 1,9
yrittäjät 240 812 104 122 43,2 3,3
muu yksityinen 1 477 195 375 602 25,4 1,9

Julkinen ja yksityinen sektori

Julkisella sektorilla eli valtion ja kuntien palveluksessa 50 vuotta täyttäneiden työllisten osuus oli 37,8 prosenttia. Valtiosektorilla tämä osuus oli 35,4 prosenttia ja kuntasektorilla 38,4 prosenttia. Korkeimmat 50 vuotta täyttäneiden osuudet olivat Torniolaakson seutukunnassa (48,5 prosenttia), Itä-Lapin seutukunnassa (48,3 prosenttia) sekä Pielisen Karjalan seutukunnassa (47,1 prosenttia). Julkisella sektorilla ko. ikäryhmän osuus on kasvanut 5,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2002.

Yksityisellä sektorilla työssäkäyvistä 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 27,9 prosenttia. Yrittäjistä (sis. maatalouusyrittäjät) 50 vuotta täyttäneitä oli 43,2 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna suurimmat 50 vuotta täyttäneiden osuudet olivat Ålands skärgårdin seutukunnassa (41,9 prosenttia), Suupohjan rannikkoseudun seutukunnassa (38,4 prosenttia) ja Torniolaakson seutukunnassa (37,7 prosenttia). Viiden vuoden takaisiin lukuihin verrattuna koko maassa yksityisen sektorin 50 vuotta täyttäneiden ikäryhmän osuus kasvoi 1,9 prosenttiyksikköä.


Lähde: Työssäkäyntitilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 09-17342632, tyossakaynti@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2007/01/tyokay_2007_01_2009-10-30_tie_001_fi.html