Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2018 ja 2013

Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien ja palkansaajien osuudet eivät juuri muuttuneet viidessä vuodessa. Ammattitiedon saaneista palkansaajista tai yrittäjistä tasa-ammateissa työskentelevien osuudet olivat molemmilla noin puoli prosenttiyksikköä pienempiä vuonna 2018 kuin vuonna 2013.

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuonna 2013 ja 2018

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuonna 2013 ja 2018

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon henkilöitä työskentelee tasa-ammateissa.

Taulukko 1. Ammattien 5-luokkainen segregaatioluokitus

Segregaatioluokka Ammattiryhmistä ne, joissa
Naisten ammatti naisia > 90 %
Naisvaltainen ammatti 60 % < naisten osuus <= 90 %
Tasa-ammatti 40 % <= naisten/miesten osuus <= 60 %
Miesvaltainen ammatti 60 % < miesten osuus <= 90 %
Miesten ammatti miehiä > 90 %

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmien pohjalta.

2.1 Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien määrä väheni 4 000:lla viidessä vuodessa

Vuoden 2018 palkansaajista 9,2 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista oli 0,45 prosenttiyksikköä pienempi vuonna 2018 kuin vuonna 2013.

Palkansaajilla tasa-ammateista oli viiden vuoden aikana poistunut muun muassa seuraavat ammattiryhmät: muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät (6 640), vakuutusalan palvelumyyjät (3 990) sekä muusikot, laulajat ja säveltäjät (4 490). Yhteensä vuonna 2018 palkansaajien tasa-ammateista työskenteli 4 070 henkilöä vähemmän.

Ammateissa, jotka olivat muuttuneet tänä aikana sukupuolijakaumaltaan tasaisiksi, työskenteli 23 100 palkansaajaa. Isoimmat viiden vuoden aikana tasa-ammattiryhmiksi muuntuneista ammattiryhmistä palkansaajilla olivat postinkantajat (9 400 henkilöä), talonrakentamisen arkkitehdit (3 310 henkilöä) sekä urheiluvalmentajat ja toimitsijat (2 450 henkilöä).

Palkansaajilla kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä vuonna 2018 olivat esimerkiksi luonnontieteen tekniset asiantuntijat (yhteensä 240 henkilöä, joista naisia 49,6 prosenttia ja miehiä 50,4 prosenttia), mainos- ja tiedotusjohtajat (1 050 henkilöä, joista naisia 49,5 prosenttia ja miehiä 50,5 prosenttia) sekä yliopettajat (AMK) (700 henkilöä, joista naisia 50,1 prosenttia ja miehiä 49,9 prosenttia).

Vuonna 2018 palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (15 300 henkilöä), elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (15 300 henkilöä) sekä ammatillisen koulutuksen opettajat (12 700 henkilöä).

Taulukko 2. 18–74-vuotiaiden palkansaajien lukumäärät ja osuudet segregaatioluokissa 2018 1)

Segregaatioluokka Palkansaajia Osuus palkansaajista, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 289 275 14,0 270 821 25,3 18 454 1,8
Naisvaltaiset ammatit 747 820 36,1 565 663 52,8 182 157 18,2
Tasa-ammatit 190 989 9,2 97 486 9,1 93 503 9,3
Miesvaltaiset ammatit 514 485 24,8 120 394 11,2 394 091 39,4
Miesten ammatit 328 739 15,9 16 558 1,5 312 181 31,2
Yhteensä 2 071 308 100,0 1 070 922 100,0 1 000 386 100,0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Palkansaajia oli yhteensä 2 135 347, joista naisten osuus oli 51,6 prosenttia ja miesten osuus oli 48,4 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin kolmella prosentilla kaikista palkansaajista, noin 2,8 prosentilla kaikista palkansaajanaisista ja 3,2 prosentilla kaikista palkansaajamiehistä vuonna 2018.
2.2 Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien määrä väheni 2 000:lla viidessä vuodessa

Vuoden 2018 yrittäjistä 13,7 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä oli 0,43 prosenttiyksikköä pienempi vuonna 2018 kuin vuonna 2013.

Tarkastelussa ei ole huomioitu sitä, että naisten osuus kaikista yrittäjistä oli vain 34 prosenttia.

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2013 ja 2018

Kuvio 2. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2013 ja 2018

Viiden vuoden aikana tasa-ammateiksi muuntuneita ammattiryhmiä yrittäjillä olivat muun muassa puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät (1 100), muut opetuksen erityisasiantuntijat (980) sekä kioski- ja torimyyjät (460). Poistuneista tasa-ammattiryhmistä isoimpia olivat hierojat ja kuntohoitajat (2 710 henkilöä), kiinteistönvälittäjät (1 220) sekä leipurit ja kondiittorit (370). Yhteensä vuonna 2018 yrittäjien tasa-ammateista työskenteli 1 940 henkilöä vähemmän.

Yrittäjillä kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä olivat muun muassa pesulatyöntekijät (yhteensä noin 160 henkilöä, joista naisia 49,7 prosenttia ja miehiä 50,3 prosenttia), lehtien yms. toimittajat (yhteensä 90 henkilöä, joista naisia 49,4 prosenttia ja miehiä 50,6 prosenttia), yksityiskotien taloudenhoitajat (yhteensä 490 henkilöä, joista naisia 49,1 prosenttia ja miehiä 50,9 prosenttia) sekä muut terapeutit (yhteensä 200 henkilöä, joista naisia 51,0 prosenttia ja miehiä 49,0 prosenttia).

Vuonna 2018 yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (pienyrittäjät) (8 590 henkilöä), ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 390 henkilöä) sekä liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat (2 550 henkilöä).

Taulukko 3. 18–74-vuotiaat yrittäjät segregaatioluokissa vuonna 2018 1)

Segregaatioluokka Yrittäjiä Osuus yrittäjistä, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 13 383 6,3 12 562 18,2 821 0,6
Naisvaltaiset ammatit 21 870 10,3 15 308 22,2 6 562 4,6
Tasa-ammatit 29 027 13,7 13 723 19,9 15 304 10,7
Miesvaltaiset ammatit 98 028 46,1 24 493 35,5 73 535 51,2
Miesten ammatit 50 311 23,7 2 933 4,2 47 378 33,0
Yhteensä 212 619 100,0 69 019 100,0 143 600 100,0
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on niistä yrittäjistä, joille oli ammattiryhmät. Yrittäjiä oli yhteensä 238 321, joista naisten osuus oli 33,9 prosenttia ja miesten osuus oli 66,1 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 10,8 prosentilla kaikista yrittäjistä, noin 14,6 prosentilla kaikista naisyrittäjistä ja noin 8,9 prosentilla kaikista miesyrittäjistä vuonna 2018.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3061, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2018, 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2018 ja 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/04/tyokay_2018_04_2020-11-09_kat_002_fi.html