Liitetaulukko 1. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ikäluokan ja sukupuolen mukaan vuonna 2019

Ikäluokka Miehet Naiset
Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä
16–19 4 628 49 1,1 2 730 35 1,3
20–24 16 623 1 349 8,1 9 159 671 7,3
25–29 16 788 2 379 14,2 10 877 1 150 10,6
30–34 15 974 3 356 21,0 11 696 1 871 16,0
35–39 15 167 3 659 24,1 11 788 2 427 20,6
40–44 13 661 3 696 27,1 10 711 2 394 22,4
45–49 13 228 3 816 28,8 9 972 2 465 24,7
50–54 16 910 5 267 31,1 12 090 3 480 28,8
55–59 19 391 6 392 33,0 13 849 4 134 29,9
60–64 17 612 8 777 49,8 14 504 7 375 50,8
Yhteensä 149 982 38 740 25,8 107 376 26 002 24,2

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3011, Meri Juuti 029 551 3061, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2019, Liitetaulukko 1. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä ikäluokan ja sukupuolen mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2019/02/tyokay_2019_02_2020-05-28_tau_001_fi.html