Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2019 ja 2014

Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista vuonna 2019 oli kymmenen prosenttia, pysyen samana vuoteen 2014 verrattuna. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus oli 16 prosenttia vuonna 2019, joka kasvoi 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuonna 2014 ja 2019

Kuvio 1. Palkansaajien määrä eri segregaatioluokissa vuonna 2014 ja 2019

Sukupuolen mukainen ammatillinen eriytyminen, segregaatio, perustuu ammattiryhmien luokitteluun sukupuoliosuuksien mukaan. Segregaation voimakkuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon henkilöitä työskentelee tasa-ammateissa.

Taulukko 1. Ammattien 5-luokkainen segregaatioluokitus

Segregaatioluokka Ammattiryhmistä ne, joissa
Naisten ammatti naisia > 90 %
Naisvaltainen ammatti 60 % < naisten osuus <= 90 %
Tasa-ammatti 40 % <= naisten/miesten osuus <= 60 %
Miesvaltainen ammatti 60 % < miesten osuus <= 90 %
Miesten ammatti miehiä > 90 %

Palkansaajien ja yrittäjien ammatillista eriytymistä tarkastellaan seuraavissa kappaleissa Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmien pohjalta.

2.1 Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista sama kuin viisi vuotta aikaisemmin

Vuoden 2019 palkansaajista 9,9 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Osuus oli lähes sama kuin viisi vuotta aikaisemmin. Tasa-ammateissa työskentelevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista (pl. ammattitieto puuttuu) oli 9,8 % vuonna 2014.

Palkansaajilla kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä vuonna 2019 olivat ravintolanjohtajat (yhteensä 300 henkilöä, joista naisia 50,3 prosenttia ja miehiä 49,7 prosenttia), talonrakennuksen arkkitehdit (yhteensä 3600 henkilöä, joista naisia 49,5 prosenttia ja miehiä 50,5 prosenttia) sekä yliopettajat (AMK) (yhteensä 700 henkilöä, joista naisia 49,4 prosenttia ja miehiä 50,6 prosenttia).

Vuonna 2019 palkansaajien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (17 100 henkilöä), elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät (14 400 henkilöä) sekä ammatillisen koulutuksen opettajat (12 600 henkilöä).

Taulukko 2. 18–74-vuotiaiden palkansaajien lukumäärät ja osuudet segregaatioluokissa 2019 1)

Korjattu 26.10.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Segregaatioluokka Palkansaajia Osuus palkansaajista, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 289 815 14,0 270 746 25,2 19 069 1,9
Naisvaltaiset ammatit 756 304 36,5 571 078 53,1 185 226 18,5
Tasa-ammatit 205 254 9,9 103 755 9,7 101 499 10,2
Miesvaltaiset ammatit 489 341 23,6 112 385 10,5 376 956 37,7
Miesten ammatit 333 938 16,1 17 062 1,6 316 876 31,7
Yhteensä 2 074 652 100 1 075 026 100 999 626 100
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on laskettu ammattiluokan saaneilta. Palkansaajia oli yhteensä 2 133 398, joista naisten osuus oli 51,7 prosenttia ja miesten osuus oli 48,3 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin kolmella prosentilla kaikista palkansaajista, noin 2,5 prosentilla kaikista palkansaajanaisista ja 3,1 prosentilla kaikista palkansaajamiehistä vuonna 2019.
2.2 Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä kasvanut

Vuoden 2019 yrittäjistä 16,2 prosenttia sijoittui tasa-ammatteihin, joissa eri sukupuolta olevien osuus ammattiryhmissä toimivista on 40–60 prosenttia. Tasa-ammateissa työskentelevien yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä vuonna 2019 (pl. ammattitieto puuttuu) kasvoi 3,3 prosenttiyksiköllä vuodesta 2014.

Tarkastelussa ei ole huomioitu sitä, että naisten osuus kaikista yrittäjistä oli vain 34 prosenttia.

Kuvio 1. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2014 ja 2019

Kuvio 1. Yrittäjien määrä eri segregaatioluokissa vuosina 2014 ja 2019

Yrittäjillä kaikkein tasaisimmin jakautuneita ammattiryhmiä olivat muun muassa lehtien yms. toimittajat (yhteensä noin 90 henkilöä, joista naisia 50,6 prosenttia ja miehiä 49,4 prosenttia), yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat, (yhteensä noin 60 henkilöä, joista naisia 50,8 prosenttia ja miehiä 49,2 prosenttia) sekä yksityiskotien taloudenhoitajat (yhteensä 540 henkilöä, joista naisia 49,0 prosenttia ja miehiä 51,0 prosenttia).

Vuonna 2019 yrittäjien yleisimmät tasa-ammattiryhmät olivat kauppiaat (pienyrittäjät) (8 400 henkilöä), yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat (4 900 henkilöä) sekä ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt (4 400 henkilöä).

Taulukko 3. 18–74-vuotiaat yrittäjät segregaatioluokissa vuonna 2019 1)

Korjattu 26.10.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Segregaatioluokka Yrittäjiä Osuus yrittäjistä, % Naisia Osuus naisista, % Miehiä Osuus miehistä, %
Naisten ammatit 13 515 6,3 12 514 18,0 1 001 0,7
Naisvaltaiset ammatit 21 498 10,0 14 965 21,5 6 533 4,5
Tasa-ammatit 34 68 16,2 16 406 23,6 18 277 12,6
Miesvaltaiset ammatit 93 361 43,6 22 595 32,4 70 766 48,9
Miesten ammatit 51 224 23,9 3 172 4,6 48 052 33,2
Yhteensä 214 281 100 69 652 100 144 629 100
1) Segregaatioluokat pohjautuvat Ammattiluokitus 2010:n 5-numerotason ammattiryhmiin. Osuudet taulukossa on niistä yrittäjistä, joille oli ammattiryhmät. Yrittäjiä oli yhteensä 240 128, joista naisten osuus oli 33,9 prosenttia ja miesten osuus oli 66,1 prosenttia. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 10,8 prosentilla kaikista yrittäjistä, noin 14,5 prosentilla kaikista naisyrittäjistä ja noin 8,8 prosentilla kaikista miesyrittäjistä vuonna 2019.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 18.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2019, 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2019 ja 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/04/tyokay_2019_04_2021-11-18_kat_002_fi.html