Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.11.2021

Koronavuonna 2020 lomautetuksi tai työttömäksi joutuneet ammateittain

Korjaus 24.11.2021. Julkistukseen on lisätty katsauksen toinen osa: 2. Ammatillinen eriytyminen palkansaajilla ja yrittäjillä vuosina 2019 ja 2014

Korjaus 26.10.2022 katsaukseen 1 ja 2. Korjatut kohdat onmerkitty punaisella

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 11 % vuoden 2019 työllisistä lomautettiin vähintään kerran ja lomautusjaksoja oli 346 000 vuoden 2020 aikana. Ensimmäisenä pandemiavuonna vaikutukset työllisiin vaihtelivat laajasti eri ammattiryhmien välillä. Lomautukset koskivat suhteellisesti eniten prosessi ja kuljetustyöntekijöitä (15,7 % ammattiluokan työntekijöistä, 31 000 henkilöä), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (14,8 %, 35 000) ja palvelu- ja myyntityöntekijöitä (14,7 %, 71 000 henkilöä).

Työssäkäyntitilaston vuoden 2019 ammattitietoja voidaan yhdistää vuonna 2020 lomautetuksi tai työttömäksi joutuneiden tietoon. Näin voidaan tarkastella kuinka lomautukset ja työttömyys kohtelivat eri ammatteja. Lomautettujen henkilöiden määrä kasvoi vuonna 2020 edellisestä vuodesta 225 000 (+636 %) henkilöllä ja lomautusjaksojen määrä lisääntyi 297 000 (+610 %) jaksolla. Suomessa oli vuoden 2019 viimeisellä viikolla 2,4 miljoonaa työllistä.

Seuraavaksi verrataan vuonna 2020 lomautettujen määrää työssäkäyntitilaston vuoden 2019 ammattitietoihin ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla (Ammattiluokitus 2010 1 -nro taso). Nähdään, kuinka lomautukset koskivat suhteellisesti eniten prosessi ja kuljetustyöntekijöitä (15,7 % ammattiluokan työntekijöistä, 31 000 henkilöä), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (14,8 %, 35 000) ja palvelu- ja myyntityöntekijöitä (14,7 %, 71 000 henkilöä).

Vuonna 2020 lomautetuksi tai työttömäksi joutuneiden henkilöiden osuus vuoden 2019 työllisistä ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla

Vuonna 2020 lomautetuksi tai työttömäksi joutuneiden henkilöiden osuus vuoden 2019 työllisistä ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla

Ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla (Ammattiluokitus 2010 5-nro taso) vuoden 2019 työllisistä suhteellisesti eniten lomautetut ammattiryhmät olivat: lentokapteenit ja -perämiehet (AML2010 3153, 75,3 %), lentoemännät, purserit ym. (AML2010 5111, 74,5 %), hotellin vastaanottovirkailijat (4224, 58,5 %), lentokoneasentajat ja -korjaajat (7232, 56,5 %) ja optikot (3254, 53,7 %). Liitetaulukosta 1 löytyy lomautettujen ja työttömäksi joutuneiden lukumäärät kaikista ammateista, joissa oli yli 100 henkilöä joutunut työttömäksi tai lomautetuksi vuonna 2019.

Eniten lomautettuja henkilöitä oli vuoden 2020 aikana myyjissä (AML2010: 5223, 18 400 henkilöä), kokeissa, keittäjissä ja kylmäköissä (AML2010: 51201, 8 300 henkilöä) ja myyntiedustajissa (AML2010: 3322, 7 200) henkilöä.

1.1 Työttömät ammateittain

Pandemian ensimmäisenä vuonna työttömäksi joutui 121 000 (+8 %) henkilöä vähintään kerran ja työttömyysjaksoja oli 151 000 (+2 %) vuoden 2019 viimeisen viikon työllisisistä.

Vuonna 2020 suhteellisesti eniten työttömäksi joutui vuoden 2019 työllisistä ammattiluokituksen karkeimmalla tasolla muista työntekijöistä (9,0 %), palvelu- ja myyntityöntekijöistä (7,6 %) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä (5,0 %).

Vuoden 2019 työllisten ammateista, joissa työskenteli yli 500 henkeä, suhteellisesti eniten työttömyyttä kokeneita ammattiryhmiä ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla olivat: matkaoppaat (AML2010: 5113, 28,0 %), koulunkäyntiavustajat (5312, 27,5 %), lastenkerhojen ohjaajat ym. (53113, 26,6 %), päiväkotiapulaiset (91124, 23,6 %) ja urheilijat (3421, 16,4 %).

1.2 Lomautusten kestot ammateittain

Vuonna 2020 lomautusjaksojen yleisimmät pituudet olivat 2-6kk (31 % lomautuksista), alle 2 viikkoa (23 % lomautusjaksoista) ja 1kk- 2kk (20 %).

Ammateittain tarkasteltuna johtajilla, erityisasiantuntijoilla ja asiantuntijoilla, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä yleisin lomautusjakso oli alle 2 viikkoa. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä, palvelu- ja myyntityöntekijöillä, maanviljelijöillä ja metsätyöntekijöillä sekä muilla työntekijöillä yleisin lomautusjakson pituus oli 2-6kk.

Lomautusjaksojen pituudet AML2010 1 -nro tasolla

Lomautusjaksojen pituudet AML2010 1 -nro tasolla

Tarkasteltavana on vuoden 2020 aikana alkaneet ja päättyneet jaksot. Tarkempi tarkastelu on rajattu vuoteen 2020, koska vuoden 2021 tietoja ei vielä ole julkaistu. Mikäli työttömyys jatkui vuoden 2020 jälkeen niin, tämä näkyy luokassa ’Jatkui vuonna 2021’.

Eniten lomautuspäiviä yhtä ammattiluokan työntekijää kohden oli lihanleikkaajilla, kalankäsittelijöillä ym. (AML 7511) 113 päivää per työntekijä, jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijöillä (AML 8156) 99 päivää, turkiseläinten ja porojen kasvattajilla (AML 61291) 81 päivää, ajoneuvojen pesijöillä (AML 9122) 78 päivää ja kumituoteteollisuuden prosessityöntekijöillä (AML 8141) 77 päivää.

Tilastokeskuksen vuoden 2019 työssäkäyntitilastossa 18–74-vuotiaiden palkansaajien ja yrittäjien vuoden viimeisen viikon mukaiset ammatit on luokiteltu kansallisen Ammattiluokitus 2010 (AML2010) -standardin mukaisiin ammattiryhmiin. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (417,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/04/tyokay_2019_04_2021-11-18_tie_001_fi.html