Julkaistu: 15.6.2007

Työllisistä viidennes vailla koulutusta, työttömistä kolmannes

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2,4 miljoonasta työllisestä 80,4 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto vuonna 2005, kun vuonna 2000 tutkinto oli 76,1 prosentilla. Korkea-asteen koulutus oli 35,5 prosentilla. Sekä työlliset että työttömät naiset olivat koulutetumpia kuin miehet. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Työvoiman koulutus ja ammatit 2000-2005 -julkaisusta.

Työssä olevilla naisilla oli korkea-asteen koulutus 40,6 prosentilla vuonna 2005, kun miehillä osuus oli 10 prosenttiyksikköä pienempi. Työttömistä tutkinnon suorittaneita oli 65,5 prosenttia vuonna 2005 eli lähes neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2000. Koulutusta vailla olevien työttömyysaste oli 13,9 ja koulutettujen 6,9 prosenttia vuonna 2005. Keskiasteen koulutuksen omaavien työttömyysaste oli 8,7 ja korkea-asteen koulutuksen 4,6 prosenttia. Työttömillä naisilla oli selväsi miehiä useammin korkea-asteen koulutus.

Työllisten suurimmassa ammattiryhmässä eli teollisen työn ammateissa koulutettujen osuus oli 72 prosenttia vuonna 2005. Korkea-asteen koulutus oli teknisen, tieteellisen, opetus- ym. humanistisen työn ammattien työllisistä lähes 67 prosentilla ja hallinto- ja toimistotyön ammateissa 58,5 prosentilla.

Työttömyysaste koulutusasteen mukaan vuosina 2000-2005

Työlliset ammatin ja koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2005

Lähde: Työvoiman koulutus ja ammatit 2000-2005, Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Anne Kirjavainen (09) 1734 3413,
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/tyti_2005_2007-06-15_tie_001.html