Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2009/III

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/III 2010/II 2009/III 2010/III - 2009/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia (%)
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 948,3 1025,3 952,4 -0,4
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 65,5 67,5 66,2 -1,1
Maatalous 01 52,3 52,0 51,3 2,0
C Teollisuus 10-33 136,9 157,7 143,3 -4,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,9 20,2 19,1 -11,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,7 25,0 21,7 4,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,1 23,1 20,2 -10,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,8 26,1 23,0 3,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,8 49,3 44,6 -3,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,5 13,9 14,7 -14,9
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,2 12,8 10,4 -11,8
F Rakentaminen 41-43 82,6 79,4 79,1 4,5
Talonrakentaminen 41 29,4 28,5 25,4 15,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,2 40,9 44,4 -0,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 117,5 125,2 116,1 1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,1 20,7 17,1 -0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,5 40,2 34,2 3,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,9 64,2 64,8 0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 65,9 69,4 62,9 4,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 45,5 48,1 44,4 2,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,5 21,2 18,5 10,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,9 34,0 34,1 -3,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 35,2 39,6 35,0 0,7
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 25,0 30,1 26,8 -6,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,5 61,9 51,8 3,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,6 23,8 21,0 -1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,5 39,4 38,8 -0,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,2 24,4 23,4 -1,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 45,5 44,4 -2,3
P Koulutus 85 51,4 60,7 49,2 4,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 133,8 145,7 137,9 -3,0
Terveyspalvelut 86 62,3 69,4 67,8 -8,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,3 30,9 30,5 5,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 39,2 45,4 39,6 -0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,9 18,5 21,0 -0,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,1 33,1 31,7 -1,7
X Toimiala tuntematon 00 4,8 4,8 3,4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2010, 9.5 Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2009/III . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2010/09/tyti_2010_09_2010-10-26_tau_028_fi.html