Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 426 2 456 31 1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 106 -5 -4,1
Maatalous 01 80 75 -4 -5,1
C Teollisuus 10-33 356 357 1 0,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 51 6 13,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 58 54 -4 -6,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 47 2 4,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 60 2 2,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 113 -1 -1,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 32 -3 -9,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 24 -1 -4,4
F Rakentaminen 41-43 173 176 3 1,8
Talonrakentaminen 41 61 65 4 6,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 95 91 -3 -3,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 294 299 6 1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 46 4 9,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 87 -6 -6,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 159 166 7 4,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 151 144 -7 -4,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 98 95 -3 -2,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 48 -4 -8,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 80 -0 -0,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 106 12 12,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 80 11 15,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 148 152 4 2,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 59 4 7,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 97 95 -2 -2,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 57 -2 -3,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 113 -3 -2,4
P Koulutus 85 179 173 -6 -3,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 380 400 20 5,2
Terveyspalvelut 86 178 188 10 5,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 74 83 9 11,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 129 1 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 62 5 8,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 80 -5 -6,0
X Toimiala tuntematon 00 12 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2011, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_028_fi.html