Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1039,5 1040,9 1,3 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,8 53,4 -0,5 -0,9
Maatalous 01 39,7 39,8 0,1 0,2
C Teollisuus 10-33 161,0 158,4 -2,6 -1,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,4 22,5 3,1 16,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 24,8 23,5 -1,3 -5,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,2 20,8 0,6 3,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 27,9 25,7 -2,1 -7,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 52,8 51,4 -1,3 -2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,0 14,4 -1,6 -9,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,4 10,2 -0,1 -1,3
F Rakentaminen 41-43 81,5 82,3 0,8 1,0
Talonrakentaminen 41 28,0 29,2 1,2 4,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,6 43,8 -1,8 -3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 129,7 128,2 -1,5 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 21,6 22,4 0,8 3,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 43,9 40,7 -3,2 -7,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,2 65,1 0,9 1,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 68,8 64,0 -4,8 -6,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 48,2 44,4 -3,7 -7,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,7 19,6 -1,1 -5,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,1 32,6 0,5 1,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,7 46,4 4,8 11,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,7 34,4 5,7 19,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 62,6 64,5 1,9 3,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,3 24,8 0,6 2,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,9 39,3 -0,6 -1,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,8 23,4 -0,4 -1,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,0 47,9 -1,1 -2,2
P Koulutus 85 66,1 62,2 -3,9 -5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,6 159,3 5,7 3,7
Terveyspalvelut 86 72,1 75,4 3,3 4,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,9 33,9 1,9 6,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,5 50,0 0,5 1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,8 22,4 0,6 2,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 34,3 30,7 -3,6 -10,5
X Toimiala tuntematon 00 4,6 4,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2011, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_029_fi.html