Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 101 2 122 21 1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 36 -1 -2,2
Maatalous 01 15 14 -1 -8,6
C Teollisuus 10-33 334 333 -1 -0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 46 4 10,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 55 51 -4 -6,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 45 2 4,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 55 1 2,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 110 -3 -2,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 26 -3 -8,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 23 -1 -2,1
F Rakentaminen 41-43 133 136 3 2,6
Talonrakentaminen 41 46 48 2 4,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 69 68 -1 -1,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 253 259 6 2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 36 3 8,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 76 -5 -6,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 139 148 9 6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 125 120 -5 -3,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 74 73 -0 -0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 47 -4 -8,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 69 70 1 1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 85 97 12 13,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 63 72 9 14,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 119 117 -2 -1,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 48 51 3 6,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 83 -4 -4,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 49 -3 -6,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 113 -3 -2,4
P Koulutus 85 175 168 -7 -4,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 363 380 17 4,5
Terveyspalvelut 86 166 175 9 5,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 73 81 8 11,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 124 -1 -0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 43 46 3 7,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 61 57 -5 -7,6
X Toimiala tuntematon 00 12 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2011, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_034_fi.html