Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 879,1 876,8 -2,4 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,2 17,6 -0,6 -3,2
Maatalous 01 7,5 7,1 -0,4 -5,1
C Teollisuus 10-33 149,7 145,2 -4,5 -3,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,5 19,4 1,9 10,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,4 21,7 -1,7 -7,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 19,8 0,5 2,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,1 23,2 -1,9 -7,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 51,9 49,9 -2,1 -4,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,6 11,3 -1,3 -10,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,1 10,1 0,1 0,8
F Rakentaminen 41-43 60,3 61,9 1,6 2,6
Talonrakentaminen 41 20,5 21,6 1,1 5,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,3 31,4 -0,9 -2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 106,9 107,4 0,5 0,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 16,1 16,7 0,7 4,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,7 35,4 -2,3 -6,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,2 55,3 2,1 4,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,3 50,7 -2,7 -5,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 33,4 31,8 -1,6 -4,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,9 18,9 -1,0 -5,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,1 26,6 0,5 1,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,7 42,8 5,1 13,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,1 30,7 4,6 17,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,5 49,7 -1,7 -3,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,4 21,8 0,3 1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,9 33,7 -0,2 -0,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,5 20,4 -0,1 -0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,0 47,9 -1,1 -2,3
P Koulutus 85 64,3 59,8 -4,5 -7,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,0 150,7 3,6 2,5
Terveyspalvelut 86 67,6 70,1 2,5 3,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,2 32,7 1,5 4,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,2 47,9 -0,3 -0,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,7 16,7 1,0 6,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,6 21,3 -3,4 -13,7
X Toimiala tuntematon 00 4,6 3,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2011, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_035_fi.html