Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 490 2 487 -3 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 111 115 4 4,0
Maatalous 01 76 80 4 4,9
C Teollisuus 10-33 351 332 -19 -5,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 48 -1 -1,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 53 49 -4 -7,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 45 -2 -3,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 54 -3 -5,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 111 106 -5 -4,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 31 -3 -10,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 28 1 2,2
F Rakentaminen 41-43 183 176 -7 -3,8
Talonrakentaminen 41 66 65 -1 -1,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 96 90 -5 -5,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 302 302 -1 -0,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 42 -0 -0,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 91 90 -1 -1,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 169 169 1 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 148 140 -8 -5,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 95 90 -6 -5,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 50 -2 -4,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 91 6 6,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 99 0 0,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 74 10 14,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 165 169 3 2,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 59 -3 -4,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 104 4 3,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 63 66 3 4,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -3 -2,4
P Koulutus 85 176 174 -2 -1,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 408 408 -1 -0,2
Terveyspalvelut 86 191 183 -8 -4,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 93 100 7 7,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 124 125 1 0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 66 3 4,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 92 5 6,1
X Toimiala tuntematon 00 11 12 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2014, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_028_fi.html