Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 938,5 954,6 16,1 1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 59,5 61,1 1,6 2,6
Maatalous 01 44,9 46,1 1,2 2,7
C Teollisuus 10-33 135,9 131,3 -4,6 -3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,0 19,2 0,2 1,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,3 19,0 -1,3 -6,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,7 18,2 0,5 2,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,1 21,8 -1,3 -5,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,8 41,0 -1,8 -4,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,0 12,0 -1,0 -7,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 10,6 -0,4 -3,7
F Rakentaminen 41-43 80,3 80,2 -0,1 -0,2
Talonrakentaminen 41 28,6 29,1 0,5 1,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 42,2 42,0 -0,2 -0,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,6 116,4 -0,2 -0,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,5 17,9 -0,6 -3,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,7 36,5 -0,2 -0,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 61,5 62,0 0,5 0,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,0 58,7 -2,3 -3,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 43,4 40,4 -2,9 -6,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,6 18,2 0,6 3,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,1 35,0 2,9 9,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 35,5 37,9 2,4 6,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 23,2 27,3 4,1 17,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 58,9 61,0 2,0 3,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,8 22,3 -0,6 -2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,9 39,0 1,0 2,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,3 23,8 0,5 2,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 37,1 36,4 -0,7 -1,9
P Koulutus 85 51,3 54,3 3,0 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 142,3 144,4 2,1 1,5
Terveyspalvelut 86 69,2 63,6 -5,5 -8,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,3 38,4 4,1 11,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 38,8 42,4 3,6 9,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,9 23,9 1,0 4,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 28,7 32,6 3,9 13,7
X Toimiala tuntematon 00 4,2 4,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2014, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_029_fi.html