Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 391 2 396 5 0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 105 97 -8 -8,0
Maatalous 01 72 68 -4 -5,6
C Teollisuus 10-33 320 314 -6 -1,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 -1 -2,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 47 -0 -0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 45 2 4,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 52 1 1,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 96 -5 -4,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 29 -3 -8,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 26 2 8,3
F Rakentaminen 41-43 158 167 9 5,8
Talonrakentaminen 41 58 69 11 19,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 83 85 1 1,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 276 279 3 1,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 40 0 0,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 83 2 2,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 156 1 0,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 143 12 9,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 83 90 7 8,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 52 5 9,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 80 -5 -5,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 103 -2 -2,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 75 3 3,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 171 160 -11 -6,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 61 0 0,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 99 111 11 11,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 64 5 9,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 106 2 1,7
P Koulutus 85 190 177 -14 -7,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 398 405 7 1,8
Terveyspalvelut 86 182 191 9 5,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 86 2 2,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 132 127 -4 -3,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 62 0 0,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 80 83 3 4,3
X Toimiala tuntematon 00 9 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_028_fi.html