Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 043 2 053 10 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 34 -1 -2,9
Maatalous 01 14 16 2 11,9
C Teollisuus 10-33 297 292 -4 -1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 40 -1 -3,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 45 0 0,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 41 43 1 3,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 44 47 3 6,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 98 94 -5 -4,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 23 -3 -11,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 25 2 9,9
F Rakentaminen 41-43 113 119 6 5,4
Talonrakentaminen 41 39 49 10 25,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 59 58 -1 -1,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 235 243 8 3,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 31 34 3 8,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 70 72 3 3,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 134 136 2 1,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 113 122 10 8,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 66 72 6 8,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 46 50 4 8,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 72 66 -6 -8,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 94 0 0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 68 3 4,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 128 116 -12 -9,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 52 -2 -2,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 87 96 9 10,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 50 54 4 8,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 106 2 1,7
P Koulutus 85 184 173 -11 -6,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 381 2 0,7
Terveyspalvelut 86 168 174 6 3,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 85 2 1,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 122 -5 -3,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 49 49 1 1,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 58 62 3 5,5
X Toimiala tuntematon 00 7 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_034_fi.html