Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/II 2016/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 463 2 477 14 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 118 109 -9 -7,5
Maatalous 01 82 76 -6 -7,0
C Teollisuus 10-33 328 334 6 1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 49 46 -3 -6,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 56 5 9,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 48 5 11,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 53 -1 -2,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 98 100 2 1,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 31 -1 -4,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 27 2 9,3
F Rakentaminen 41-43 168 182 14 8,3
Talonrakentaminen 41 65 66 1 1,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 83 98 15 17,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 289 296 7 2,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 41 -1 -1,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 92 8 9,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 163 163 -0 -0,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 136 144 7 5,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 84 89 5 5,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 53 55 3 5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 94 89 -5 -5,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 100 -7 -6,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 76 77 1 0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 173 160 -12 -7,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 65 59 -6 -8,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 108 112 4 3,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 65 1 1,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 105 110 5 5,1
P Koulutus 85 171 168 -3 -1,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 405 416 11 2,7
Terveyspalvelut 86 195 194 -1 -0,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 94 5 5,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 120 128 7 5,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 63 1 1,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 89 82 -7 -7,4
X Toimiala tuntematon 00 10 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_028_fi.html