Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/II 2016/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 113 2 128 15 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 39 -3 -6,1
Maatalous 01 21 19 -2 -9,0
C Teollisuus 10-33 305 309 4 1,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 40 -4 -9,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 53 5 11,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 41 45 4 10,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 48 48 0 0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 96 97 1 1,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 26 -3 -9,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 26 3 12,7
F Rakentaminen 41-43 125 133 7 5,9
Talonrakentaminen 41 46 46 -1 -1,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 61 72 11 17,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 250 260 10 4,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 35 0 0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 73 80 7 10,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 142 145 3 2,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 116 126 10 8,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 65 73 8 11,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 54 3 5,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 76 -5 -6,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 90 -5 -5,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 70 2 3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 134 118 -16 -12,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 57 51 -6 -10,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 96 1 0,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 57 1 1,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 105 110 5 5,1
P Koulutus 85 167 165 -2 -1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 383 393 10 2,7
Terveyspalvelut 86 179 177 -2 -1,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 87 93 6 6,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 116 123 7 5,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 48 0 0,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 60 -5 -8,1
X Toimiala tuntematon 00 9 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_034_fi.html