Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 108 4 109 1 0,0
Työvoima yhteensä 2 643 2 639 -3 -0,1
- työlliset 2 412 2 427 14 0,6
- työttömät 230 212 -18 -7,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 465 1 470 5 0,3
Miehet Väestö yhteensä 2 060 2 063 3 0,1
Työvoima yhteensä 1 364 1 375 11 0,8
- työlliset 1 237 1 260 23 1,8
- työttömät 126 115 -11 -8,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 696 688 -9 -1,2
Naiset Väestö yhteensä 2 048 2 046 -2 -0,1
Työvoima yhteensä 1 279 1 264 -15 -1,2
- työlliset 1 175 1 166 -8 -0,7
- työttömät 104 98 -7 -6,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 769 782 13 1,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 20. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_020_fi.html