Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3956,3 3947,1 4011,6 64,5 1,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 219,7 222,1 199,4 -22,7 -10,2
Maatalous 01 162,6 166,1 149,5 -16,6 -10,0
C Teollisuus 10-33 565,2 560,5 565,1 4,6 0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 77,5 77,0 75,8 -1,2 -1,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 83,0 83,9 85,7 1,8 2,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 76,2 78,2 80,4 2,2 2,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 94,9 95,5 95,3 -0,2 -0,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 179,9 169,8 174,6 4,8 2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 53,7 56,0 53,4 -2,6 -4,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 45,9 42,3 49,0 6,7 15,8
F Rakentaminen 41-43 303,4 303,7 328,8 25,1 8,2
Talonrakentaminen 41 109,9 111,5 123,6 12,1 10,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 159,2 161,6 177,5 15,9 9,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 464,6 458,7 471,2 12,5 2,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 75,0 74,6 73,0 -1,6 -2,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 152,0 142,7 157,3 14,6 10,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 237,6 241,5 240,9 -0,5 -0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 239,2 233,7 246,9 13,2 5,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 163,7 160,1 168,2 8,1 5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 75,5 73,6 78,8 5,1 6,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 131,6 132,7 131,1 -1,6 -1,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 170,2 178,6 172,0 -6,6 -3,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 119,3 120,4 125,6 5,2 4,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 272,4 276,0 270,8 -5,2 -1,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 101,0 104,3 102,1 -2,1 -2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 157,5 167,7 172,3 4,6 2,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 94,9 100,3 99,8 -0,5 -0,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 165,1 167,2 184,4 17,2 10,3
P Koulutus 85 253,8 243,0 242,5 -0,4 -0,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 612,7 614,3 624,1 9,8 1,6
Terveyspalvelut 86 270,0 289,4 289,3 -0,1 0,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 153,3 141,8 144,3 2,5 1,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 189,4 183,1 190,5 7,4 4,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 89,1 87,6 89,2 1,5 1,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128,7 125,5 126,6 1,1 0,9
X Toimiala tuntematon 00 17,8 13,1 12,5 -0,5 -4,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_049_fi.html