Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 958,2 957,4 -0,8 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 55,6 54,3 -1,3 -2,3
Maatalous 01 43,0 42,9 -0,1 -0,2
C Teollisuus 10-33 127,0 136,6 9,6 7,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,1 18,7 1,5 9,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,7 18,6 -2,1 -10,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,9 18,8 1,0 5,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,4 22,5 1,2 5,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 37,2 42,2 5,0 13,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,7 15,7 3,1 24,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,2 11,8 -0,4 -3,0
F Rakentaminen 41-43 83,0 86,6 3,6 4,3
Talonrakentaminen 41 30,0 30,5 0,5 1,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,4 46,0 0,6 1,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,4 109,3 -7,1 -6,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,5 19,1 1,6 9,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,9 33,2 -5,8 -14,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 59,9 57,0 -2,9 -4,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 57,5 57,7 0,2 0,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 39,2 38,5 -0,7 -1,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,3 19,1 0,8 4,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 37,6 32,8 -4,8 -12,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,6 38,3 0,7 1,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,5 33,3 4,7 16,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 61,7 62,0 0,2 0,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,4 23,5 -0,9 -3,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 42,1 43,6 1,5 3,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,4 24,1 -1,3 -5,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,8 44,0 0,2 0,4
P Koulutus 85 50,9 50,9 0,0 0,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,7 142,9 -4,8 -3,3
Terveyspalvelut 86 67,5 65,0 -2,6 -3,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,1 35,4 -0,7 -2,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,1 42,5 -1,5 -3,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,1 21,4 -0,7 -3,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,8 29,7 -1,1 -3,6
X Toimiala tuntematon 00 3,7 2,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2017, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_029_fi.html