Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 407 2 469 63 2,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 92 92 -0 -0,1
Maatalous 01 64 66 2 3,2
C Teollisuus 10-33 310 328 18 5,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 44 4 8,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 40 47 7 17,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 48 5 10,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 56 1 1,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 103 3 3,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 29 -1 -4,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 26 -1 -3,2
F Rakentaminen 41-43 174 188 15 8,5
Talonrakentaminen 41 64 69 6 8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 92 103 11 11,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 276 281 5 1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 46 4 9,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 86 81 -5 -5,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 148 153 6 3,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 136 136 0 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 84 -6 -7,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 45 52 7 14,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 78 -3 -3,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 107 109 2 2,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 73 -2 -2,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 173 175 2 1,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 67 7 11,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 110 107 -3 -2,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 63 -1 -2,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 113 0 0,3
P Koulutus 85 188 187 -1 -0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 398 419 21 5,3
Terveyspalvelut 86 186 194 9 4,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 91 7 8,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 133 5 3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 66 6 10,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 87 3 3,5
X Toimiala tuntematon 00 6 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_028_fi.html