Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, helmikuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/III 2017/III - 2018/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 174 2 233 59 2,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 37 -0 -0,1
Maatalous 01 20 17 -3 -14,2
C Teollisuus 10-33 318 324 7 2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 46 6 15,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 43 47 4 8,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 48 2 4,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 48 -4 -8,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 106 105 -0 -0,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 30 -1 -2,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 22 -7 -23,9
F Rakentaminen 41-43 155 166 12 7,5
Talonrakentaminen 41 55 61 6 11,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 79 83 4 5,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 248 266 18 7,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 36 41 4 12,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 72 79 7 9,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 140 147 7 4,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 123 128 5 4,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 71 79 8 11,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 49 -3 -6,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 79 -1 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 106 17 19,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 80 71 -9 -11,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 129 138 10 7,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 62 6 10,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 104 2 2,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 62 3 5,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 116 1 0,5
P Koulutus 85 167 171 4 2,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 380 386 6 1,6
Terveyspalvelut 86 168 164 -4 -2,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 88 96 9 9,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 126 1 1,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 47 -5 -9,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 67 64 -3 -4,2
X Toimiala tuntematon 00 4 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2018, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2017/III - 2018/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tau_034_fi.html