Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2017 2018 2019 2018/2019 2018/2019
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 473 2 540 2 566 26 1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 99 101 105 4 4,1
Maatalous 01 71 72 70 -2 -2,9
C Teollisuus 10-33 326 337 329 -8 -2,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 47 45 -1 -3,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 49 47 -2 -3,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 48 46 -1 -2,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 55 55 0 0,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 104 102 -2 -1,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 35 33 -2 -6,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 24 24 0 0,1
F Rakentaminen 41-43 187 198 193 -5 -2,6
Talonrakentaminen 41 70 73 73 0 -0,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 97 104 99 -5 -4,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 282 292 287 -6 -1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 47 43 -5 -9,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 87 95 9 10,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 159 149 -10 -6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 143 143 1 0,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 91 88 -3 -3,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 52 55 4 6,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 86 97 11 13,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 114 123 9 7,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 81 77 77 1 1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 172 179 181 1 0,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 71 70 -1 -1,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 112 119 7 6,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 65 71 6 8,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 116 113 -3 -2,2
P Koulutus 85 181 184 187 3 1,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 417 422 5 1,2
Terveyspalvelut 86 187 189 189 0 0,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 87 96 102 6 6,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 133 132 -1 -0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 65 68 3 5,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 88 89 1 1,6
X Toimiala tuntematon 00 5 7 7 0 3,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_048_fi.html