Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2017 2018 2019 2018/2019 2018/2019
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4040,4 4132,7 4141,6 8,9 0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 195,8 198,2 207,2 9,1 4,6
Maatalous 01 146,7 148,7 147,1 -1,6 -1,0
C Teollisuus 10-33 571,1 580,6 567,3 -13,3 -2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 72,7 77,3 73,3 -4,0 -5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 77,8 84,1 83,2 -0,9 -1,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 79,8 79,9 81,4 1,5 1,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 96,8 97,4 93,4 -4,0 -4,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 182,4 182,1 178,2 -3,8 -2,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 61,5 59,8 57,7 -2,1 -3,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 49,9 40,9 42,8 1,9 4,6
F Rakentaminen 41-43 339,6 359,4 343,2 -16,1 -4,5
Talonrakentaminen 41 123,2 131,8 127,4 -4,4 -3,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 180,2 190,8 179,1 -11,7 -6,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 457,1 474,0 463,4 -10,6 -2,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 78,8 88,1 76,4 -11,7 -13,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 149,0 152,9 168,5 15,6 10,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 229,3 233,0 218,5 -14,5 -6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 239,5 245,8 246,3 0,4 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 164,0 167,3 160,7 -6,6 -4,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 75,5 78,5 85,6 7,1 9,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 126,4 132,0 143,3 11,3 8,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 179,3 191,9 207,4 15,4 8,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 132,8 126,7 128,9 2,2 1,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 286,1 291,4 286,3 -5,1 -1,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 105,2 116,8 113,9 -2,9 -2,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 178,7 176,4 191,5 15,1 8,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 100,2 100,1 111,0 10,9 10,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 188,7 186,7 184,4 -2,3 -1,2
P Koulutus 85 255,5 256,8 260,8 4,0 1,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 614,8 640,8 636,5 -4,2 -0,7
Terveyspalvelut 86 286,6 291,3 286,7 -4,6 -1,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 139,2 151,7 157,6 6,0 3,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 188,9 197,8 192,2 -5,6 -2,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 90,7 88,6 92,0 3,4 3,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 126,0 129,9 129,0 -0,9 -0,7
X Toimiala tuntematon 00 8,5 12,7 11,3 -1,4 -11,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2017 - 2019, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_049_fi.html