Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/03 - 2021/03, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos Muutos
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 130 4 124 -7 -0,2
Työvoima yhteensä 2 669 2 715 46 1,7
- työlliset 2 474 2 496 22 0,9
- työttömät 195 219 24 12,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 461 1 409 -52 -3,6
Miehet Väestö yhteensä 2 077 2 075 -2 -0,1
Työvoima yhteensä 1 385 1 417 32 2,3
- työlliset 1 277 1 298 21 1,7
- työttömät 108 118 10 9,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 692 658 -34 -4,9
Naiset Väestö yhteensä 2 054 2 049 -5 -0,2
Työvoima yhteensä 1 284 1 298 14 1,1
- työlliset 1 197 1 198 0 0,0
- työttömät 87 101 13 15,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 769 751 -19 -2,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 04.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2021, Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/03 - 2021/03, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_002_fi.html