Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/04 - 2021/04, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos Muutos
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema        
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 133 4 123 -10 -0,2
Työvoima yhteensä 2 660 2 719 59 2,2
- työlliset 2 446 2 475 29 1,2
- työttömät 214 244 30 13,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 473 1 404 -69 -4,7
Miehet Väestö yhteensä 2 078 2 075 -3 -0,2
Työvoima yhteensä 1 385 1 420 36 2,6
- työlliset 1 264 1 283 18 1,5
- työttömät 120 138 17 14,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 693 654 -39 -5,6
Naiset Väestö yhteensä 2 055 2 048 -6 -0,3
Työvoima yhteensä 1 275 1 299 23 1,8
- työlliset 1 182 1 193 11 0,9
- työttömät 93 106 12 13,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 779 749 -30 -3,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, huhtikuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan 2020/04 - 2021/04, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tau_002_fi.html