Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III 2020/III - 2021/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 812,7 809,3 -3,3 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,0 17,9 -2,2 -10,8
Maatalous 01 10,3 9,7 -0,6 -6,2
C Teollisuus 10-33 119,8 119,2 -0,6 -0,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,6 15,2 -1,4 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 15,8 17,5 1,8 11,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,7 19,3 1,6 9,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,3 18,1 -2,2 -10,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 38,3 37,0 -1,3 -3,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,2 12,1 0,9 8,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,0 11,0 0,0 0,4
F Rakentaminen 41-43 70,9 59,9 -11,0 -15,5
Talonrakentaminen 41 24,4 20,5 -3,9 -16,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 36,8 30,6 -6,2 -16,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 89,3 91,1 1,8 2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,1 14,5 -0,5 -3,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,6 26,0 -5,6 -17,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 42,7 50,6 7,9 18,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 47,4 43,4 -4,0 -8,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,1 26,4 -4,6 -14,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 16,3 16,9 0,7 4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,7 26,1 -0,6 -2,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,8 40,0 -1,8 -4,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,0 23,4 -3,6 -13,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,5 53,9 1,4 2,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,7 23,9 0,2 0,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 41,3 43,9 2,5 6,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 27,8 25,1 -2,7 -9,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 40,9 44,1 3,2 7,9
P Koulutus 85 49,5 52,6 3,1 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 134,5 137,2 2,7 2,0
Terveyspalvelut 86 58,7 58,6 0,0 -0,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,8 33,5 -1,3 -3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 41,1 45,0 4,0 9,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,3 16,6 0,3 1,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,4 23,9 2,5 11,8
X Toimiala tuntematon 00 2,4 5,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 26.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2021, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/III - 2021/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tau_035_fi.html