Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2021

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni marraskuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 marraskuussa 62 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli marraskuussa 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli marraskuussa 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,9 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/11–2021/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/11–2021/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa.

Työllisiä oli vuoden 2021 marraskuussa 2 562 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 62 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 33 000 enemmän ja naisia 30 000 enemmän kuin vuoden 2020 marraskuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 72,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden marraskuusta 1,5 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä 70,9  prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 marraskuussa 164 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 24 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 92 000 ja naisia 72 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 6,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden marraskuusta 1,0 prosenttiyksikköä 6,4 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 5,6 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli marraskuussa 12,1 prosenttia, mikä oli 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 15,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 marraskuussa 1 396 000, mikä oli 47 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/11 – 2021/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 130 4 122 –0,2
Työvoima yhteensä 2 687 2 726 1,4
Työlliset 2 499 2 562 2,5
– palkansaajat 2 171 2 225 2,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 329 337 2,5
Työttömät 188 164 –12,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 442 1 396 –3,2
Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,7 72,2 1,5
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 69,4 71,1 1,7
Työttömyysaste 7,0 6,0 –1,0
Työvoimaosuus 65,1 66,1 1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli marraskuun 2021 lopussa kaikkiaan 253 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 62 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–36 %), Pirkanmaalla (–26 %), Etelä-Pohjanmaalla (–25 %), Satakunnassa (–23 %) ja Lapissa (–23 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kainuussa (–12 %) ja Keski-Suomessa (–14 %). Marraskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 39 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 115 000 henkilöä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa ilmoitettiin 93 000 uutta avointa työpaikkaa eli 44 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2020/11–2021/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 315 253 –19,7
– yli vuoden työttömänä olleet 85 106 24,5
Palveluissa yhteensä 120 115 –4,3
– työllistetyt 23 28 21,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 29 24 –15,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 7 7 –5,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 56 –9,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 49 93 88,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/11/tyti_2021_11_2021-12-21_tie_001_fi.html