Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat

Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 2 490 2 577 87 3,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 102 107 5 5,1
Maatalous 01 71 76 5 7,1
C Teollisuus 10-33 328 314 -14 -4,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 45 -1 -1,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 41 -4 -8,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 44 -4 -9,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 48 -2 -4,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 104 1 0,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 37 32 -5 -12,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 30 2 8,7
F Rakentaminen 41-43 190 184 -6 -2,9
Talonrakentaminen 41 72 66 -6 -8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 98 102 4 4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 275 295 20 7,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 46 4 8,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 90 0 0,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 142 158 16 11,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 132 -5 -3,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 83 79 -4 -5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 53 -1 -1,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 91 17 23,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 123 133 10 8,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 72 -1 -1,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 183 185 2 1,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 70 73 3 4,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 120 137 17 14,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 74 79 6 8,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 123 7 5,9
P Koulutus 85 188 187 -1 -0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 396 411 15 3,9
Terveyspalvelut 86 168 167 -1 -0,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 92 99 8 8,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 135 145 9 6,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 64 -2 -3,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 86 95 9 10,4
X Toimiala tuntematon 00 6 17 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_028_fi.html