Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat

Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 1035,4 1053,6 18,3 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 48,7 53,0 4,3 8,8
Maatalous 01 35,8 39,4 3,6 10,0
C Teollisuus 10-33 141,6 139,1 -2,5 -1,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,3 19,1 -0,3 -1,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,5 18,5 0,1 0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,0 19,3 -0,7 -3,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,8 22,4 0,5 2,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,2 45,3 0,0 0,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,7 14,6 -2,1 -12,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,9 13,9 2,0 16,7
F Rakentaminen 41-43 88,3 83,8 -4,5 -5,1
Talonrakentaminen 41 32,9 30,3 -2,6 -7,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 45,2 45,7 0,6 1,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,6 118,8 2,2 1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,4 21,1 1,8 9,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,3 40,2 -1,1 -2,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 55,9 57,4 1,5 2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 59,0 58,3 -0,7 -1,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 37,0 37,2 0,1 0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 22,0 21,1 -0,9 -3,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,2 33,0 5,7 21,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 53,8 56,9 3,1 5,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,2 27,9 -5,3 -16,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 77,3 76,7 -0,6 -0,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 30,1 30,9 0,8 2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 48,9 55,9 7,0 14,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 29,7 32,6 2,8 9,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,6 49,8 0,2 0,5
P Koulutus 85 70,6 67,2 -3,4 -4,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,6 159,1 5,5 3,6
Terveyspalvelut 86 66,6 64,5 -2,1 -3,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,5 41,2 4,7 13,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,5 53,4 2,8 5,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,3 20,7 -1,6 -7,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,5 32,7 2,2 7,3
X Toimiala tuntematon 00 2,2 6,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_029_fi.html