Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat

Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 2 137 2 216 79 3,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 37 3 7,8
Maatalous 01 17 20 3 14,9
C Teollisuus 10-33 307 295 -13 -4,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 42 2 4,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 42 39 -3 -7,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 41 -5 -11,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 47 44 -4 -7,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 102 0 0,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 28 -3 -9,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 29 2 9,1
F Rakentaminen 41-43 141 137 -4 -2,7
Talonrakentaminen 41 50 45 -5 -10,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 72 77 5 6,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 239 254 15 6,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 38 4 12,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 81 -0 -0,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 124 136 11 9,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 114 -6 -5,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 68 63 -5 -7,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 50 -1 -2,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 60 78 17 28,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 108 117 9 8,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 64 -0 -0,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 141 147 6 4,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 64 65 1 2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 103 120 16 15,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 68 6 9,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 123 6 5,5
P Koulutus 85 182 180 -1 -0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 375 385 10 2,7
Terveyspalvelut 86 153 148 -5 -3,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 97 6 6,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 132 141 9 6,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 48 -4 -7,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 61 72 11 18,6
X Toimiala tuntematon 00 5 15 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_034_fi.html