Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat

Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 874,4 889,7 15,3 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,4 17,1 0,7 4,4
Maatalous 01 8,1 9,5 1,4 17,8
C Teollisuus 10-33 131,6 129,9 -1,7 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,9 17,5 0,6 3,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 17,3 17,9 0,6 3,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 17,9 -1,4 -7,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,3 19,8 -0,5 -2,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,3 44,2 -0,1 -0,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,6 12,7 -0,9 -6,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,8 13,4 1,5 13,1
F Rakentaminen 41-43 64,0 60,2 -3,9 -6,0
Talonrakentaminen 41 22,4 20,2 -2,2 -10,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,2 33,2 1,0 3,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 98,5 98,9 0,4 0,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,8 16,7 1,9 12,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,9 35,6 -1,3 -3,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 46,8 46,7 -0,1 -0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,5 49,1 -1,4 -2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 29,5 29,5 0,0 0,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,0 19,5 -1,4 -6,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 20,0 25,7 5,7 28,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 47,8 50,7 2,9 6,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,3 24,9 -4,4 -15,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 60,2 62,3 2,1 3,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 27,4 27,3 -0,1 -0,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 41,7 47,8 6,0 14,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,9 27,2 2,4 9,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 49,5 49,5 0,1 0,1
P Koulutus 85 67,9 64,4 -3,5 -5,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 145,2 149,5 4,3 2,9
Terveyspalvelut 86 60,9 58,5 -2,4 -3,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,5 39,4 3,9 11,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,9 51,6 2,7 5,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,1 15,5 -1,6 -9,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 20,9 24,8 3,9 18,7
X Toimiala tuntematon 00 1,9 6,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2020/IV - 2021/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_035_fi.html