Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2019 - 2021, 15-74-vuotiaat

Vuosi Muutos Muutos
2019 2020 2021 2020/2021 2020/2021
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 2 533 2 495 2 555 60 2,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 100 107 7 7,2
Maatalous 01 71 68 76 8 11,7
C Teollisuus 10-33 326 328 323 -6 -1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 44 46 2 3,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 43 42 -1 -3,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 48 45 -3 -6,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 53 51 -2 -3,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 99 104 103 -1 -0,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 35 35 0 -1,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 29 28 0 -0,4
F Rakentaminen 41-43 196 194 189 -6 -2,9
Talonrakentaminen 41 74 74 70 -4 -5,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 101 100 98 -1 -1,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 287 272 291 18 6,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 44 45 2 3,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 92 90 -3 -2,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 151 136 156 20 14,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 148 139 135 -4 -2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 92 86 83 -3 -3,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 53 52 -1 -2,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 103 83 86 3 3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 117 122 126 4 3,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 76 74 -3 -3,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 171 184 187 3 1,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 65 70 73 3 4,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 124 120 128 8 6,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 76 74 73 0 -0,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 111 117 6 5,2
P Koulutus 85 176 177 181 4 2,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 413 402 410 8 2,1
Terveyspalvelut 86 177 174 175 0 0,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 103 95 93 -2 -1,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 133 133 143 10 7,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 67 64 63 -1 -1,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90 86 94 8 9,0
X Toimiala tuntematon 00 8 7 16 9 132,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2019 - 2021, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_048_fi.html