Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2019 - 2021, 15-74-vuotiaat

Vuosi Muutos Muutos
2019 2020 2021 2020/2021 2020/2021
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008
Toimialat yhteensä 00-99 4112,3 3996,4 4068,3 71,9 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 208,6 199,5 210,0 10,4 5,2
Maatalous 01 148,6 147,0 158,0 11,0 7,5
C Teollisuus 10-33 564,8 550,5 547,7 -2,8 -0,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 75,2 75,1 74,0 -1,2 -1,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 83,2 71,3 71,7 0,4 0,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 79,9 81,2 78,9 -2,3 -2,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 94,5 89,0 88,4 -0,6 -0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 173,6 171,9 172,6 0,7 0,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 58,5 62,0 62,2 0,2 0,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 41,8 48,9 49,8 0,9 1,8
F Rakentaminen 41-43 351,2 353,4 336,8 -16,6 -4,7
Talonrakentaminen 41 130,4 131,5 125,8 -5,6 -4,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 184,0 182,8 174,8 -8,0 -4,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 464,8 435,7 453,1 17,5 4,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 79,7 77,8 78,7 0,9 1,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 164,0 157,4 152,0 -5,4 -3,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 221,1 200,5 222,4 22,0 11,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 256,3 228,5 224,8 -3,7 -1,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 168,7 148,9 147,0 -1,9 -1,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 87,6 79,6 77,8 -1,9 -2,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 152,0 115,1 121,1 6,0 5,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 197,5 202,5 207,4 4,9 2,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 122,2 128,2 115,7 -12,4 -9,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 273,1 295,2 303,1 7,9 2,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 106,8 116,2 119,8 3,6 3,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 199,9 189,2 201,1 11,9 6,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 119,5 116,0 116,3 0,3 0,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 173,7 181,7 188,1 6,4 3,5
P Koulutus 85 248,4 250,0 255,3 5,3 2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 624,6 606,6 616,8 10,3 1,7
Terveyspalvelut 86 270,9 265,9 264,3 -1,6 -0,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 159,3 149,5 148,8 -0,7 -0,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 194,5 191,1 203,7 12,6 6,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 90,9 82,5 84,8 2,3 2,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 130,5 118,0 124,8 6,8 5,7
X Toimiala tuntematon 00 12,1 10,9 27,8 16,9 154,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2021, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2019 - 2021, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_049_fi.html