Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.2.2022

Työllisyyden kasvu jatkui tammikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2022 tammikuussa 88 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli tammikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli tammikuussa 73,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2012/01–2022/01, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2012/01–2022/01, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa.

Työllisiä oli vuoden 2022 tammikuussa 2 533 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 88 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 28 000 enemmän ja naisia 60 000 enemmän kuin vuoden 2021 tammikuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,7 prosenttiyksikköä 71,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 3,0 prosenttiyksikköä 71,3  prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 70,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2022 tammikuussa 205 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 109 000 ja naisia 97 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 7,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden tammikuusta 1,6 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 7,3 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli tammikuussa 16,2 prosenttia, mikä oli 5,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 15,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2022 tammikuussa 1 383 000, mikä oli 62 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2021/01 – 2022/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi/Kuukausi Muutos
2021/01 2022/01 2021/01 - 2022/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 127 4 122 –0,1
Työvoima yhteensä 2 682 2 739 2,1
Työlliset 2 445 2 533 3,6
– palkansaajat 2 105 2 186 3,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 340 348 2,2
Työttömät 237 205 –13,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 445 1 383 –4,3
Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,1 71,5 2,4
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,0 70,5 2,5
Työttömyysaste 8,8 7,5 –1,3
Työvoimaosuus 65,0 66,4 1,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli tammikuun 2022 lopussa kaikkiaan 274 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 59 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–28 %), Lapissa (–24 %), Etelä-Pohjanmaalla (–22 %), Pirkanmaalla (–21 %) ja Satakunnassa (–19 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-Savossa (–12 %), Kainuussa (–13 %), Keski-Suomessa (–13 %), Hämeessä (–13 %) ja Pohjois-Karjalassa (–14 %). Tammikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 29 000, mikä oli 29 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 109 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Tammikuussa ilmoitettiin 125 000 uutta avointa työpaikkaa eli 41 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2021/01–2022/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Vuosi/Kuukausi Muutos
2021/01 2022/01 2021/01 - 2022/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 333 274 –17,8
– yli vuoden työttömänä olleet 93 106 13,4
Palveluissa yhteensä 112 109 –3,0
– työllistetyt 23 28 25,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 22 –14,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 6 6 –2,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 58 53 –8,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 84 125 49,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2022, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2022/01/tyti_2022_01_2022-02-22_tie_001_fi.html