Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2022

Työllisyys kasvoi edelleen helmikuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2022 helmikuussa 89 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli helmikuussa 40 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli helmikuussa 74,0 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2012/02–2022/02, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2012/02–2022/02, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa.

Työllisiä oli vuoden 2022 helmikuussa 2 570 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 89 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 43 000 enemmän ja naisia 46 000 enemmän kuin vuoden 2021 helmikuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 72,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden helmikuusta 2,5 prosenttiyksikköä 72,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 2,9 prosenttiyksikköä 73,2 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2022 helmikuussa 185 000 (virhemarginaali ±23 000), mikä oli 40 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 105 000 ja naisia 79 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 6,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,3 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden helmikuusta 2,0 prosenttiyksikköä 7,4 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,2 prosenttiyksikköä 5,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli helmikuussa 14,5 prosenttia, mikä oli 7,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 14,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 6,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2022 helmikuussa 1 367 000, mikä oli 55 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2021/02 – 2022/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

Vuosi/Kuukausi Muutos
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 127 4 121 –0,1
Työvoima yhteensä 2 705 2 755 1,8
Työlliset 2 481 2 570 3,6
– palkansaajat 2 134 2 235 4,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 336 –3,3
Työttömät 224 185 –17,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 422 1 367 –3,9
Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,0 72,7 2,7
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,8 71,6 2,8
Työttömyysaste 8,3 6,7 –1,6
Työvoimaosuus 65,5 66,8 1,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli helmikuun 2022 lopussa kaikkiaan 266 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 62 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–27 %), Pirkanmaalla (–22 %), Lapissa (–22 %) ja Satakunnassa (–21 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-Savossa (–12 %), Keski-Suomessa (–13 %), Pohjois-Karjalassa (–15 %), Hämeessä (–15 %) ja Kainuussa (–15 %). Helmikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 27 000, mikä oli 29 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 111 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 11 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa ilmoitettiin 122 000 uutta avointa työpaikkaa eli 44 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2021/02–2022/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

Vuosi/Kuukausi Muutos
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 327 266 –18,8
– yli vuoden työttömänä olleet 96 104 8,0
Palveluissa yhteensä 115 111 –3,3
– työllistetyt 24 29 22,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 26 22 –14,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 6 6 –4,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 59 54 –8,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 79 122 55,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (394,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2022/02/tyti_2022_02_2022-03-22_tie_001_fi.html?ref=verdelehti.fi