Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lomautettujen tilastointi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa ja TEM:n työnvälitystilastossa

Lomautettujen määrästä on saatavilla tilastotietoja sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta että työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastosta. Työvoimatutkimuksen tieto perustuu henkilön itsensä haastattelussa antamaan tietoon, työnvälitystilaston tiedot puolestaan työ- ja elinkeinotoimistoihin työnhakijoiksi ilmoittautuneiden lomautettujen määriin.

Lomautettujen työmarkkina-asemaa on vaikea kuvata perinteisten työllisen ja työttömän käsitteiden avulla. Tässä kuvataan Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoissa käytettyjä määritelmiä ja niiden välisiä eroja.

Lomautetut työvoimatutkimuksessa

Lomautetuksi määritellään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa henkilö, joka on ollut tutkimusviikon kokonaan poissa työstä ja ilmoittaa haastattelussa poissaolon syyksi lomautuksen. Henkilö voi olla lomautettu joko määräajaksi tai toistaiseksi. Tutkimusviikolla vähänkin työtä tehneet eivät näy työvoimatutkimuksessa lomautettuina. Lomautettujen lukumäärä ei siis sisällä esimerkiksi osa-aikaisesti lomautettuja tai sellaisia, joiden lomautus on alkanut kesken tutkimusviikon.

Lomautettu voi työvoimatutkimuksessa määrittyä joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoimaan kuulumattomaksi. Työlliseksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa lomautettu, jonka lomautus on määräaikainen ja kestänyt korkeintaan kolme kuukautta. Työttömiksi luokitellaan toistaiseksi lomautetuista ne, jotka täyttävät työttömyyden kriteerit eli ovat etsineet uutta työtä ja olisivat työhön käytettävissä. Myös määräajaksi lomautettu voidaan luokitella työttömäksi, jos poissaolo työstä on kestänyt yli kolme kuukautta ja työttömyyden kriteerit täyttyvät. Jos työttömyyden kriteerit eivät täyty, heidät luokitellaan työvoimaan kuulumattomiksi. Esimerkiksi vuoden 2013 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä lomautetuista vajaa kolmannes luokittui työllisiksi, reilu viidennes työttömiksi ja vajaa puolet työvoimaan kuulumattomiksi. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Lomautetun työmarkkina-aseman määrittely työvoimatutkimuksessa

Lomautetut työnvälitystilastossa

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut sisältyvät työttömien työnhakijoiden lukumäärään lainsäädännön perusteella. TEM julkaisee tietoja lomautettujen määrästä kuukausittain työllisyyskatsauksessa.

Lomautukset voivat olla kokoaikaisesti tai työviikkoa lyhentämällä toteutettuja. Näistä kokoaikaisesti lomautetut lasketaan työttömiin työnhakijoihin. Myös lyhennetylle työviikolle lomautettuja seurataan työnvälitystilastossa.

Lomautusmenettely muuttui 1.7.2013. Siihen asti lomautukset jakautuivat henkilökohtaisesti lomautettuihin ja ryhmälomautettuihin. Henkilökohtaisesti lomautettujen tuli ilmoittautua työnhakijaksi saadakseen työttömyysturvaa lomautuksen ajalta. Henkilökohtaisesti lomautetut olivat käytännössä kaikki mukana työnvälitystilaston lomautetuissa. Sen sijaan ryhmälomautuksissa, joissa työnantaja lomautti kerralla määräajaksi vähintään 10 henkilöä, korvauskäytäntö oli erilainen eikä ilmoittautuminen ollut pakollista. Näin ollen ryhmälomautusten piirissä olleet eivät suurelta osin näkyneet työnvälitystilastossa lomautettuina eivätkä työttöminä. TEM kuitenkin seurasi ryhmälomautusten määriä ja tiedotti niistä erikseen. Lomautusmenettelyn muutoksen myötä jako henkilökohtaisesti ja ryhmälomautettuihin poistui. Muutoksen jälkeen kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi. Näin ollen kaikki lomautetut näkyvät myös työnvälitystilaston luvuissa. Entisiä ryhmälomautuksia vastaavien lomautusten näkyminen työnvälitystilastossa nostaa kokoaikaisesti lomautettujen ja työttömien työnhakijoiden lukumääriä kuukaudesta riippuen arviolta 4 000–10 000 henkilöllä.


Päivitetty 20.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2013-08-20_men_006.html