Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015

  2015
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 63 035 784
  Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 50 260 089
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 12 775 696
Ryhmähenkivakuutus 14 666 634
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 14 624 925
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 41 709
Yksilöllinen eläkevakuutus 5 175 780
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 5 173 934
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 1 846
Ryhmäeläkevakuutus 713 603
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 713 603
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset - 1)
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 856 806
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 447 306
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 409 500
Ryhmähenkivakuutus 161 853
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 137 509
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 24 344
Yksilöllinen eläkevakuutus 681 334
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 675 955
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 379
Ryhmäeläkevakuutus 91 506
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 88 456
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 3 050
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 854 545
Ryhmäeläkevakuutus 339 392
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 853 466
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 078
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 313 863
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 23 248
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 281
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 86 269
Ryhmäeläkevakuutus 77 248
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 85 537
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 732
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 66 375
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 386
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 487
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 513 842
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 176 050
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 358 640
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 534 554
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 621 733
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 247 964
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 278 651
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 461 832
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_005_fi.html