Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2015

  2015
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 63 035 784
  Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 50 260 089
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 12 775 696
Grupplivförsäkring 14 666 634
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 14 624 925
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 41 709
Individuell pensionsförsäkring 5 175 780
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 5 173 934
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 1 846
Gruppensionsförsäkring 713 603
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 713 603
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd - 1)
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 856 806
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 447 306
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 409 500
Grupplivförsäkring 161 853
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 137 509
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 24 344
Individuell pensionsförsäkring 681 334
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 675 955
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 379
Gruppensionsförsäkring 91 506
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 88 456
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 3 050
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 854 545
Gruppensionsförsäkring 339 392
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 853 466
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 078
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 313 863
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 23 248
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 2 281
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 86 269
Gruppensionsförsäkring 77 248
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 85 537
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 732
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 66 375
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 386
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 487
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 513 842
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 176 050
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 358 640
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 534 554
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 621 733
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 247 964
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 278 651
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 461 832
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_005_sv.html