Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2016, milj. euroa

  2016
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 96 219 86
Sijoitukset yhteensä 88 654 13 969 19 893
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset .. 1) .. 34 423
Saamiset yhteensä 6 648 1 515 416
Muu omaisuus yhteensä 2 786 562 1 588
Siirtosaamiset yhteensä 461 269 227
VASTAAVAA 98 645 16 534 56 633
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 401 3 131 2 315
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 12 3
Pääomalainat .. 225 515
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 91 615 12 381 18 855
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus .. .. 34 442
Pakolliset varaukset yhteensä .. 5 5
Jälleenvakuutustalletevelat .. .. ..
Muut velat yhteensä 5 994 543 309
Siirtovelat 627 238 188
VASTATTAVAA 98 645 16 534 56 633
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2016, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2016, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_001_fi.html