Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2016, miljoner euro

  2016
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 96 219 86
Placeringar totalt 88 654 13 969 19 893
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar .. 1) .. 34 423
Fordringar totalt 6 648 1 515 416
Övriga tillgångar totalt 2 786 562 1 588
Aktiva resultatregleringar totalt 461 269 227
AKTIVA 98 645 16 534 56 633
Eget kapital/grundkapital totalt 401 3 131 2 315
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 8 12 3
Kapitallån .. 225 515
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 91 615 12 381 18 855
Ansvarsskuld för fondförsäkringar .. .. 34 442
Avsättningar totalt .. 5 5
Depåskulder inom återförsäkring .. .. ..
Skulder totalt 5 994 543 309
Passiva resultatregleringar 627 238 188
PASSIVA 98 645 16 534 56 633
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_001_sv.html