Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2016 (Korjattu 22.3.2018)

Korjattu 22.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  2016
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm 1) 2)
VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ 4 471 521 -2 969 084 2 190 868 29 087 333 ..
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 335 273 -2 909 189 2 190 154 28 809 307 ..
Lakisääteinen tapaturma 567 230 -480 998 167 982 275 316 ..
Urheilijoiden tapaturma 2 748 -3 703 1 146 72 ..
Muu tapaturma 184 401 -101 916 162 714 1 928 295 ..
Sairaus 371 342 -281 960 607 116 2 125 609 ..
Maa-ajoneuvot 805 390 -557 371 476 618 2 967 549 ..
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. ..
Ilma-alukset .. .. .. .. ..
Alukset 68 809 -48 622 7 996 186 400 ..
Kuljetettavat tavarat 57 197 -29 248 55 930 1 056 493 ..
Tulipalo ja luonnonvoimat 420 250 -227 101 25 466 3 670 187 ..
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 613 468 -428 910 518 102 3 517 532 ..
Moottoriajoneuvon vastuu 825 860 -496 792 123 657 5 538 700 ..
Ilma-aluksen vastuu .. .. .. .. ..
Vesiliikennealuksen vastuu 2 389 -1 255 83 44 839 ..
Yleinen vastuu 232 411 -134 914 25 453 3 285 481 ..
Luotto 3 998 -18 308 140 15 627 ..
Takaus 20 195 -1 569 83 9 053 ..
Muut varallisuusvahingot 65 282 -42 874 2 840 399 310 ..
Oikeusturva 93 454 -53 630 14 828 3 788 280 ..
Matka-apu .. .. .. .. ..
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 136 248 -59 895 714 278 026 ..
Kotimainen jälleenvakuutus 69 138 -57 409 74 100 ..
Ulkomainen jälleenvakuutus 67 111 -2 487 640 277 926 ..
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
2) Korjatut tiedot

Lähde: Vakuutustoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2016, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2016 (Korjattu 22.3.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_004_fi.html