Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016 (Korrigering 22.3.2018)

Korrigering 22.3.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2016
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st 1) 2)
SKADEFÖRSÄKRING TOTALT 4 471 521 -2 969 084 2 190 868 29 087 333 ..
Direkt skadeförsäkring totalt 4 335 273 -2 909 189 2 190 154 28 809 307 ..
Lagstadgat olycksfall 567 230 -480 998 167 982 275 316 ..
Idrottsutövares olycksfall 2 748 -3 703 1 146 72 ..
Övrigt olycksfall 184 401 -101 916 162 714 1 928 295 ..
Sjukdom 371 342 -281 960 607 116 2 125 609 ..
Landfordon 805 390 -557 371 476 618 2 967 549 ..
Spårburna fordon .. .. .. .. ..
Luftfartyg .. .. .. .. ..
Fartyg 68 809 -48 622 7 996 186 400 ..
Godstransport 57 197 -29 248 55 930 1 056 493 ..
Brand och naturkrafter 420 250 -227 101 25 466 3 670 187 ..
Annan skada på egendom 613 468 -428 910 518 102 3 517 532 ..
Motorfordonsansvar 825 860 -496 792 123 657 5 538 700 ..
Luftfartygsansvar .. .. .. .. ..
Sjötrafikfartygsansvar 2 389 -1 255 83 44 839 ..
Allmän ansvarighet 232 411 -134 914 25 453 3 285 481 ..
Kredit 3 998 -18 308 140 15 627 ..
Borgen 20 195 -1 569 83 9 053 ..
Andra förmögenhetsskador 65 282 -42 874 2 840 399 310 ..
Rättsskydd 93 454 -53 630 14 828 3 788 280 ..
Turistassistans .. .. .. .. ..
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 136 248 -59 895 714 278 026 ..
Inhemsk återförsäkring 69 138 -57 409 74 100 ..
Utländsk återförsäkring 67 111 -2 487 640 277 926 ..
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
2) Korrigerade uppgifter

Källa: Försäkringsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2016, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2016 (Korrigering 22.3.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2016/vato_2016_2017-11-17_tau_004_sv.html