Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2019, milj. euroa

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 67 79 287
Sijoitukset yhteensä 101 679 17 431 11 647
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset . 40 884 .
Saamiset yhteensä 5 262 408 1 371
Muu omaisuus yhteensä 2 467 2 353 877
Siirtosaamiset yhteensä 463 205 84
VASTAAVAA 109 937 61 362 14 265
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 438 2 641 3 695
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 4 12
Pääomalainat 0 764 135
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 105 876 16 336 9 718
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus . 40 861 .
Pakolliset varaukset yhteensä 0 0 5
Jälleenvakuutustalletevelat 0 1 1
Muut velat yhteensä 3 036 557 513
Siirtovelat 579 197 186
VASTATTAVAA 109 937 61 362 14 265
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_001_fi.html