Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2019, miljoner euro

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Immateriella tillgångar totalt 67 79 287
Placeringar totalt 101 679 17 431 11 647
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar . 40 884 .
Fordringar totalt 5 262 408 1 371
Övriga tillgångar totalt 2 467 2 353 877
Aktiva resultatregleringar totalt 463 205 84
AKTIVA 109 937 61 362 14 265
Eget kapital/grundkapital totalt 438 2 641 3 695
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 8 4 12
Kapitallån 0 764 135
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 105 876 16 336 9 718
Ansvarsskuld för fondförsäkringar . 40 861 .
Avsättningar totalt 0 0 5
Depåskulder inom återförsäkring 0 1 1
Skulder totalt 3 036 557 513
Passiva resultatregleringar 579 197 186
PASSIVA 109 937 61 362 14 265
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2019, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_001_sv.html