Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2019, milj. euroa

  2019
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 6 247 6 388 701
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 39 940 2 830 1 007
Osinkotuotot 2 123 427 162
Korkotuotot 1 206 288 104
Muut sijoitustuotot 4 434 628 101
Arvonalentumisten palautukset 1 882 199 145
Myyntivoitot 30 295 1 287 495
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -33 693 -973 -307
Kulut kiinteistösijoituksista -379 -76 -61
Kulut muista sijoituksista -4 405 -255 -57
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -722 -103 -16
Arvonalentumiset -2 101 -333 -101
Rakennusten suunnitelmapoistot -25 -5 -8
Myyntitappiot -26 062 -200 -64
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut 0 4 531 0
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2019, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_002_fi.html