Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2019

  2019
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 595 831 -2 624 897 .. 1) 28 002 854 15 398 102
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 446 257 -2 626 960 1 901 569 27 025 290 15 398 102
Lakisääteinen tapaturma 472 942 -416 479 147 874 234 981 1 463 086
Urheilijoiden tapaturma 2 028 -1 122 504 60 600
Muu tapaturma 168 648 -100 906 148 691 1 886 532 9 012 005
Sairaus 391 331 -312 182 635 767 2 145 842 4 922 411
Maa-ajoneuvot 675 942 -540 847 405 317 2 652 620 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 87 045 -58 785 7 849 203 015 .
Kuljetettavat tavarat 44 291 -22 814 51 239 1 556 130 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 322 614 -228 506 24 943 2 879 529 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 480 714 -342 448 348 266 2 774 147 .
Moottoriajoneuvon vastuu 560 639 -386 708 88 200 4 917 210 .
Ilma-aluksen vastuu 0 0 0 0 .
Vesiliikennealuksen vastuu 4 030 -1 406 138 47 725 .
Yleinen vastuu 77 527 -117 394 19 365 3 363 267 .
Luotto 277 -1 1 15 123 .
Takaus 25 096 -3 447 180 7 650 .
Muut varallisuusvahingot 60 724 -41 303 11 016 911 124 .
Oikeusturva 71 553 -52 605 12 219 3 430 332 .
Matka-apu 0 0 0 0 .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 149 574 2 063 .. 977 564 .
Kotimainen jälleenvakuutus 91 213 -52 887 115 151 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 58 362 54 951 .. 977 413 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_004_fi.html