Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019

  2019
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 595 831 -2 624 897 .. 1) 28 002 854 15 398 102
Direkt skadeförsäkring totalt 3 446 257 -2 626 960 1 901 569 27 025 290 15 398 102
Lagstadgat olycksfall 472 942 -416 479 147 874 234 981 1 463 086
Idrottsutövares olycksfall 2 028 -1 122 504 60 600
Övrigt olycksfall 168 648 -100 906 148 691 1 886 532 9 012 005
Sjukdom 391 331 -312 182 635 767 2 145 842 4 922 411
Landfordon 675 942 -540 847 405 317 2 652 620 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 87 045 -58 785 7 849 203 015 .
Godstransport 44 291 -22 814 51 239 1 556 130 .
Brand och naturkrafter 322 614 -228 506 24 943 2 879 529 .
Annan skada på egendom 480 714 -342 448 348 266 2 774 147 .
Motorfordonsansvar 560 639 -386 708 88 200 4 917 210 .
Luftfartygsansvar 0 0 0 0 .
Sjötrafikfartygsansvar 4 030 -1 406 138 47 725 .
Allmän ansvarighet 77 527 -117 394 19 365 3 363 267 .
Kredit 277 -1 1 15 123 .
Borgen 25 096 -3 447 180 7 650 .
Andra förmögenhetsskador 60 724 -41 303 11 016 911 124 .
Rättskydd 71 553 -52 605 12 219 3 430 332 .
Turistassistans 0 0 0 0 .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 149 574 2 063 .. 977 564 .
Inhemsk återförsäkring 91 213 -52 887 115 151 .
Utländsk återförsäkring 58 362 54 951 .. 977 413 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2019, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_tau_004_sv.html