Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.10.2021

Vakuutusyhtiöiden voitot laskivat vuonna 2020

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu tilikauden voitto laski vuonna 2020 1,0 miljardiin euroon edellisvuoden 1,1 miljardista eurosta. Sijoitusvarallisuutta vakuutusyhtiöillä oli 31.12.2020 134 miljardia euroa. Lisäksi henkivakuutusyhtiöillä oli sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia sijoituksia 43 miljardin euron edestä.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2020, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2020, milj. euroa

Työeläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset koostuvat lakisääteisestä eläkevakuutuksesta. Maksutulot kääntyivät laskuun ja maksetut korvaukset jatkoivat vuonna 2020 kasvuaan. Vakuutusmaksutulo laski 8,2 prosentilla 14,3 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset puolestaan kasvoivat 0,5 prosentilla 16,4 miljardiin euroon. Korvauskulut, johon lasketaan maksettujen korvausten lisäksi myös korvausvastuun muutos, kasvoivat edellisvuodesta 2,3 prosenttia 18,1 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminta oli työeläkevakuutusyhtiöille vuonna 2020 edelleen tuottoisaa. Sijoitusten nettotuotot laskivat 5,4 miljardiin euroon vuodentakaisesta 6,2 miljardista eurosta. Sijoitusten tuotot kasvoivat 6,7 prosenttia ja kulut kasvoivat 10,5 prosenttia. Sijoitusten tasearvo kasvoi 2,6 prosentilla 104,3 miljardiin euroon. Osakkeet ja osuudet jatkoivat kasvuaan samalla kun rahoitusmarkkinavälineiden osuus sijoitusvarallisuudesta jatkoi laskuaan. Osakkeiden ja osuuksien tasearvo kasvoi 7,8 prosenttia 73,8 miljardiin euroon ja niiden osuus oli 71 prosenttia kaikista työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista.

Vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden 2020 lopussa 110 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen oli 3,9 prosenttia.

Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset ensivakuutuksesta laskivat vuonna 2020. Vakuutusmaksutulot laskivat edellisvuoden 6,0 miljardista 4,0 miljardiin. Maksetut korvaukset laskivat vuoden 2019 7,2 miljardista eurosta 4,2 miljardiin euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuotto laski 2,9 miljardiin euroon vuodentakaisesta 6,4 miljardista eurosta. Tuotot laskivat 26,2 prosenttia 2,1 miljardiin euroon ja kulut kasvoivat 42,5 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Sijoitusten realisoitumattomien arvonmuutosten ja arvonkorotusten ja niiden oikaisujen nettovaikutus sijoitustoiminnan nettotuottoon laski 2,2 miljardiin euroon edellisvuoden 4,5 miljardista eurosta. Sijoitusten tasearvo jatkoi laskuaan. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusvarallisuus oli vuoden 2020 lopulla 17,2 miljardia euroa, kun vuonna 2019 se oli 17,4 miljardia. Rahoitusmarkkinavälineet ovat yhä henkivakuutusyhtiöiden suurin taseen sijoituserä, kattaen 62,6 prosenttia kaikista henkivakuutusyhtiöiden sijoituksista. Vuonna 2020 sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten tasearvo oli 43,3 miljardia euroa, mikä on 6,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna.

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutustekninen vastuuvelka ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia pieneni vuodentakaisesta 5,2 prosenttia 15,5 miljardiin euroon.

Tilikauden voitto kasvoi 591 miljoonaan euroon edellisen vuoden 545 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot kasvoivat vuonna 2020 6,5 prosenttia vuodentakaisesta 3,60 miljardista eurosta 3,83 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset pysyivät liki edellisvuoden tasolla 2,6 miljardissa eurossa. Suurimmassa osassa vakuutusluokkia maksutulot kasvoivat ja maksetut korvaukset laskivat.

Liikekulut laskivat vuoden 2019 832 miljoonasta eurosta 6,9 prosenttia 774 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotto laski vuonna 2020 53,2 prosenttia 328 miljoonaan euroon. Tuotot laskivat 33,2 prosenttia 673 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan kulut kasvoivat 12,5 prosentilla 345 miljoonaan euroon. Myyntivoittojen lasku selittää suuren osan tuottojen laskusta. Myyntivoitot laskivat vuonna 2020 42,4 prosentilla 285 miljoonaan euroon edellisvuoden 495 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden tilikauden tulos laski 18,8 prosenttia 437 miljoonaan euroon edellisvuoden 539 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden taseet kasvoivat 6,2 prosenttia edellisvuoteen nähden, ollen vuoden 2020 lopulla 15,2 miljardia euroa. Sijoitusvarat kasvoivat 6,5 % edellisvuoteen nähden ollen 12,4 miljardia euroa. Taseiden velkapuolella vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi vuoden 2019 9,7 miljardista 10,1 miljardiin euroon. Oma pääoma kasvoi 13,0 prosenttia edellisvuoden 3,7 miljardista 4,2 miljardiin euroon.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta- ja liitetaulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (ks. tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdasta ”Linkit”). Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen, sijoitukset sekä vakuutusluokittaisia tietoja. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. Lisätietoa tilastosta ja tilinpäätöksen käsitteistä löytyy tilaston laatuselosteesta.


Lähde: Vakuutustoiminta 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (329,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tie_001_fi.html