Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.6.2009

Valtion tuottavuus parani vuonna 2008

Korjattu 3.7.2009 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuus nousi vajaat kaksi prosenttia ja kokonaistuottavuus prosentin vuodesta 2007. Virastojen ja laitosten yhteenlaskettu tuotosmäärä laski hieman eli 0,1 prosenttia. Työpanos laski 1,8 ja kokonaispanos 1,2 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Valtion tuottavuustilastoon.

Näkyvin muutos vuonna 2008 oli, että sekä työpanos että kokonaispanos pienenivät yli prosentin. Työn tuottavuus jatkoi kasvua kolmen edellisvuoden tapaan. Työn tuottavuuden kasvu selittyy sillä, että työpanos pieneni tuotosta enemmän . Työn tuottavuus kasvoi yhteensä 1,7 prosenttia ja oli nopeinta kymmeneen vuoteen. Kokonaistuottavuus kasvoi 1,0 prosenttia. Kokonaistuottavuus on parantunut yhtä paljon viimeksi vuonna 2005 .

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys, % edellisvuodesta

Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys, % edellisvuodesta

Valtion tuottavuustilastoinnin laskelmat laaditaan parivuositarkasteluna, jossa vastanneen yksikön palvelujen tuotosten ja panosten määrää verrataan edellisen vuoden vastaaviin eriin. Vertailusta poistetaan valtiosektorin ulkopuolelle siirretyt yksiköt ja uudet perustetut yksiköt, joille ei ole olemassa vertailutietoja edeltävältä vuodelta. Mittauksessa mukana olevien virastojen ja laitosten joukko vaihtelee hieman vuodesta ja hallinnonalasta toiseen riippuen saatujen vastausten määrästä ja laadusta.


Lähde: Valtion tuottavuustilasto 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, julkinen.tuottavuustilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.06.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0423. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vatt/2008/vatt_2008_2009-06-08_tie_001_fi.html